Anmäl bidrag

Nominera din favorit

I Stockholm ska alla  - med eller utan funktionsnedsättning -  kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. De som aktivt arbetar för detta har chansen att vinna S:t Julianpriset.

Välkommen att tipsa om vilken organisation, företag, lokal eller förening du tycker ska vinna S:t Julianpriset 2017. Senast 15 oktober 2017 vill vi ha ditt tips.

Klicka på "Anmäl bidrag" för att vara skicka in den/de som du anser borde vinna S:t Julianpriset eller har du själv en verksamhet som du tycker är en värdig vinnare? Då kan du tipsa om den. 


Beskrivning av kategorierna

Fysisk tillgänglighet
Alla ska kunna ta del av Stockholms utbud när det gäller service, shopping, matställen, nöjesliv och fritidsaktiviteter med mera. I denna kategori kan de delta som gjort förbättringar av eller byggt sina lokaler eller anläggningar så att personer med funktionsnedsättning lätt kan komma in och ut, orientera sig, vistas i samt använda dem.
 
Tillgänglig information och kommunikation
Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar.  I denna kategori kan de delta som aktivt arbetat med att förbättra informationen till eller kommunikationen med personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om allt från informationsskyltar och skrifter till webbplatser och andra digitala kanaler.
 
Arbetsgivaregenskaper
Allas arbetsförmåga ska tillvaratas. I denna kategori kan arbetsgivare delta som aktivt arbetar för att anställa medarbetare med funktionsnedsättning och underlättar för alla att delta på arbetsplatsen. 

Delaktighet
Alla människor ska få ha en bra fritid och kunna välja mellan olika verksamheter som till exempel kultur, idrott, rekreation eller att vara med i en förening. I denna kategori kan de delta som bedriver sin verksamhet så att den är tillgänglig och utformad så att även personer med funktionsnedsättning kan delta på lika villkor. Verksamheter som riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning kommer särskilt att uppmärksammas i denna kategori.

St Julianpriset

St Julianpriset delas årligen ut på internationella funktionshindersdagen den 3 december i fyra olika kategorier. 

Prisceremonin äger rum i Studion, Kulturhuset Stadsteatern. Välkommen.

Anmäl bidrag